img

Prawo karne i karno-skarbowe

 

Powyższa specjalizacja obejmuje:

  • obronę oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego oraz wykonawczego
  • reprezentowanie przed sądem pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw
  • doradztwo w zakresie prawa karnego

 

Sposób działania po przyjęciu sprawy

Naszym podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do skutecznej obrony zgodnej ze Standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konstytucją RP oraz Kodeksem Postępowania Karnego. Pierwszym działaniem jakie podejmujemy po przyjęciu sprawy jest sporządzenie fotokopii całości akt postępowania. Po sporządzeniu fotokopii akt oraz analizie akt wspólnie z Klientem, przygotowujemy strategię prowadzenia obrony, która może być nakierowana na uzyskanie wyroku uniewinniającego lub na uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku, nie wyłączając warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania. Decyzja odnośnie obranej strategii postępowania jest podejmowana wspólnie z Klientem a następnie konsekwentnie realizowana.
Istnieje również możliwość zlecenia przez Klienta analizy akt postępowania celem zbadania szans powodzenia sprawy, przed przyjęciem jej do prowadzenia.

Sporządzamy także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

W sprawach karno-skarbowych sprawa prowadzona jest równolegle we współpracy z doradcą podatkowym. Sprawy karnoskarbowe charakteryzują się najcześciej dwutorowością, co oznacza, iż jednocześnie prowadzone jest postępowanie podatkowe, jak i postępowanie karne. Ta specyfika prawa karnego skarbowego powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja pomiędzy adwokatem prowadzącym obronę w postępowaniu karnym oraz doradcą podatkowym reprezentującym podatnika w postępowaniu podatkowym.