img

Prawo karne i karno-skarbowe

Powyższa specjalizacja obejmuje:

  • obronę oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego oraz wykonawczego przed sądami nie tylko w Gdańsku ale również na terenie całego Kraju
  • reprezentowanie przed sądem pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw
  • doradztwo w zakresie prawa karnego

Sposób działania po przyjęciu sprawy

Podstawowym zadaniem adwokatów naszej kancelarii adwokackiej jest zagwarantowanie Klientom prawa do skutecznej obrony zgodnej ze Standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konstytucją RP oraz Kodeksem Postępowania Karnego. Pierwszym działaniem jakie podejmuje adwokat po przyjęciu sprawy jest sporządzenie fotokopii całości akt postępowania. Po sporządzeniu fotokopii akt oraz analizie akt, adwokat przygotowuje strategię prowadzenia obrony wspólnie z Klientem, która może być nakierowana na uzyskanie wyroku uniewinniającego lub na uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku, nie wyłączając warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania. Decyzja odnośnie obranej strategii postępowania jest podejmowana przez adwokata wspólnie z Klientem a następnie konsekwentnie realizowana. Istnieje również możliwość zlecenia adwokatowi przez Klienta analizy akt postępowania celem zbadania szans powodzenia sprawy, przed przyjęciem jej do prowadzenia przez adwokata.

Prowadzimy postępowania przygotowawcze i sądowe nie tylko na terenie Gdańska, ale również całego Kraju.

Sporządzamy także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

W sprawach karno-skarbowych sprawa prowadzona jest równolegle we współpracy z doradcą podatkowym. Sprawy karnoskarbowe charakteryzują się najczęściej dwutorowością, co oznacza, iż jednocześnie prowadzone jest postępowanie podatkowe, jak i postępowanie karne. Ta specyfika prawa karnego skarbowego powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja pomiędzy adwokatem prowadzącym obronę w postępowaniu karnym oraz doradcą podatkowym reprezentującym podatnika w postępowaniu podatkowym.

Sprawy z zakresu prawa karnego wyceniane są przez adwokata zawsze indywidualnie w zależności od charakteru i stopnia ich skomplikowania. Serdecznie zapraszamy na spotkanie do Kancelarii celem oceny stopnia skomplikowania sprawy oraz określenia honorarium za jej prowadzenie. Istotnym czynnikiem przy określaniu wynagrodzenia jest konieczność jej prowadzenia na terenie Gdańska i okolic, lub w innych częściach Polski. Podstawą świadczenia usług jest umowa w formie pisemnej którą zawieramy z każdym klientem.