img

Prawo karne i karno-skarbowe

Powyższa specjalizacja obejmuje:

  • obronę oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego oraz wykonawczego
  • reprezentowanie przed sądem pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw
  • doradztwo w zakresie prawa karnego

Sposób działania po przyjęciu sprawy

Naszym podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie Klientom możliwości skutecznej obrony zgodnej ze Standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konstytucją RP oraz Kodeksem Postępowania Karnego. Pierwszym działaniem jakie podejmuje adwokat po przyjęciu sprawy jest sporządzenie fotokopii całości akt postępowania, które do tej pory zostały zgromadzone. Po sporządzeniu fotokopii akt oraz analizie ich wspólnie z Klientem, kancelaria adwokacka przygotowuje strategię prowadzenia obrony, która może być nakierowana na uzyskanie wyroku uniewinniającego lub na uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku, nie wyłączając warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania. Decyzja odnośnie obranej strategii postępowania jest podejmowana wspólnie przez adwokata i Klienta a następnie konsekwentnie realizowana przez kancelarię.

Istnieje również możliwość zlecenia naszej kancelarii przez Klienta analizy akt postępowania celem zbadania szans powodzenia sprawy, przed przyjęciem jej do prowadzenia. Zapoznajemy się z dokumentacją i przedstawiamy wnioski oraz ocenę sytuacji w oparciu o aktualne przepisy i dopuszczalne ścieżki rozwiązania. Nasza kancelaria prawna podejmuje się także sporządzenia analiz prawnych, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń przepisów ustawodawstwa karnego przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

W sprawach karno-skarbowych sprawa prowadzona jest równolegle we współpracy adwokata z doradcą podatkowym. Sprawy karno-skarbowe charakteryzują się najczęściej dwutorowością, co oznacza, iż jednocześnie prowadzone jest postępowanie podatkowe, jak i postępowanie karne. Ta specyfika prawa karno-skarbowego powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja pomiędzy adwokatem, prowadzącym obronę w postępowaniu karnym, oraz doradcą podatkowym, reprezentującym podatnika w postępowaniu podatkowym.

Honorarium za prowadzenie w sprawach tego rodzaju wynosi 3000 - 20 000 PLN.

W postępowaniu wyjątkowo skomplikowanym honorarium ustalane jest indywidualnie.

W celu uzyskania pomocy od adwokatów naszej kancelarii, prosimy o umówienie wizyty w siedzibie w Gdańsku bądź filii w Wejherowie.